северно сияние

Какво предизвиква Северното сияние?

19.08.2016 zagrada 0


Северното сияние Северното сияние, или северната светлина възниква, когато заредените частици по-малки от атома (протони и електрони) от слънцето влизат в реакция с газове в […]

същност на времето

Същност на времето

09.08.2016 zagrada 0


Ход на времето Както беше споменато в „Теория на определеността – част 1 и част 2 „, времето е параметър на информацията отразяващ изменението на […]