Как работят B2B интернет сайтовете

бизнес към бизнес b2b

За разлика от търговията на дребно, която е ориентирана към работа с клиентите B2C – Business-to-Customers, B2B /Business-to-Business/ сделките се осъществяват с търговци, дистрибутори и собственици на друг вид бизнес. Как всъщност работи B2B и по-специално как работи той за търговците на дребно? Има различни типове B2B сайтове за електронна търговия, но като цяло те са разделени на две основни групи: вертикални и хоризонтални. Вертикалните B2B сайтове са предназначени за посрещане нуждите на отделни видове сектори, като търговията на дребно. Тези сайтове имат някои общи черти. В тях се публикуват…

Read More