Как да създадем онлайн бизнес

онлайн бизнес и интернет реклама

Използването на интернет е жизнено важно за почти всеки бизнес, като това ще бъде доказано за пореден път през четвъртото тримесечие на годината. Ето част от цифрите, които подкрепят това твърдение: – Американското Министерство на търговията смята, че онлайн продажбите ще отбележат най-големия си ръст за последните три години – Според прогнозите на Forrester Research и Shop.org продажбите чрез мрежата ще се увеличат с 22% – Общият оборот от продажби през интернет за тази година ще е повече от 170 млрд. USD Що се отнася до компаниите, чиито бизнес се…

Read More

Как работят B2B интернет сайтовете

бизнес към бизнес b2b

За разлика от търговията на дребно, която е ориентирана към работа с клиентите B2C – Business-to-Customers, B2B /Business-to-Business/ сделките се осъществяват с търговци, дистрибутори и собственици на друг вид бизнес. Как всъщност работи B2B и по-специално как работи той за търговците на дребно? Има различни типове B2B сайтове за електронна търговия, но като цяло те са разделени на две основни групи: вертикални и хоризонтални. Вертикалните B2B сайтове са предназначени за посрещане нуждите на отделни видове сектори, като търговията на дребно. Тези сайтове имат някои общи черти. В тях се публикуват…

Read More