Финансовото планиране помага да постигнете целите си

финанси и план

Финанси, план, цели Хенри Форд казва, че пречките са онези страшни неща, които виждате когато свалите поглед от целите си. Да създавате бюджетен план е като да не изпускате топката от поглед. Описвате своите активи, нужди и цели и подбирате финансови инструменти, които ще ви помогнат да постигнете тези цели. Планът обхваща следните три компонента: Личен профил. Имената и датите на раждане на всеки член на семейството, както и очаквани дати за влизане в колеж, пенсиониране или раждане на дете. Резюме на финансовото ви състояние. Тук се включват приходите, задълженията,…

Read More