бизнес към бизнес b2b

Как работят B2B интернет сайтовете

08.08.2016 zagrada 0

За разлика от търговията на дребно, която е ориентирана към работа с клиентите B2C – Business-to-Customers, B2B /Business-to-Business/ сделките се осъществяват с търговци, дистрибутори и […]