северно сияние

Какво предизвиква Северното сияние?

19.08.2016 zagrada 0

Северното сияние Северното сияние, или северната светлина възниква, когато заредените частици по-малки от атома (протони и електрони) от слънцето влизат в реакция с газове в […]