Изложба на Антон Цанев в галерия “Васка Емануилова”

ПРЕЧУПВАНЕ

Антон Цанев

06.06–25.06.2017 / Откриване: 06.06, вторник, 18 ч.

Първата самостоятелна изложба на Антон Цанев е показана в рамките на програмата за съвременна скулптура на Галерия Васка Емануилова.

Куратор Владия Михайлова

Пречупване (refraction) е термин от физиката, който е свързан с промяната на посоката на вълните. В оптиката под това се има предвид пречупването на светлинните лъчи при преминаването им от една оптична среда в друга. Антон Цанев взаимства този термин, като го свързва с широк кръг от въпроси за това как се формират идеите и как те се въплъщават в обекти.

В изложбата са включени три работи „Прометей” (2012–2017) , „Крава” (2014–2017) и „Букви” (2016–2017), представени като инсталации от различни елементи в пространството. Всяка една от тях включва физическата позиция на зрителя като директен, присъстващ наблюдател. Художникът изследва и осмисля базисни понятия от история на изкуството като перспектива, образуване на формата, композиция. Той се връща към Платоновата философия за ейдосите – отвъднебесните идеи, които притежават форма и се отразяват в земните неща, черпи вдъхновение от индийските вярвания и символни образи, от китайската медицина и от модерната наука. Работата му е свързана с процес на изследване и с множество опити, в които използва различни материали – хартия, текстил, калчища, гипс, чакъл и множество медии – рисунки, скулптури, видео.

            Работата на художника представлява мислене за основите и началата, за базисните положения в изкуството, част не само от академичното образование, но и от изградените представи и „закони” за изкуство в западния свят. Връщайки се назад към представата за ейдосите, Антон Цанев се занимава със своеобразна поредица от точки на пречупване: как идеите придобиват форма, как формите се превръщат в произведения, как произведенията оформят пространство и т.н.

Антон Цанев (р. 1983) завършва „Екология и опазване на околната среда” в Лесотехнически университет, София, след което магистърската програма „Скулптура – форма и движение” в класа на проф. Емил Попов в Националната художествена академия. Занимавал се е със селищна екология, с наблюдение на градската среда. Като художник работи основно със скулптура, която изследва и разглежда във взаимовръзките обект-субект-среда. Участвал е в изложбата „Трансформ” през 2012 г.  в Солун и в изложби, организирани от проф. Емил Попов. Антон Цанев разработва и показва свои проекти две поредни години (2015 г., 2016 г.) в уъркшопите и изложбите в рамките на образователната програма „Опити” за съвременна скулптура и архитектура на  Галаерия Васка Емануилова и Студио Прожектиране, УАСГ. „Пречупване” е първата му самостоятелна изложба.

1. Антон Цанев, Букви, 2016-2017, детайл
1. Антон Цанев, Букви, 2016-2017, детайл
2. Антон Цанев, Прометей, 2012-2017, детайл
2. Антон Цанев, Прометей, 2012-2017, детайл
3. Антон Цанев, Крава, 2014-2016, работна рисунка
3. Антон Цанев, Крава, 2014-2016, работна рисунка

Leave a Reply