Основни факти, които трябва да знаем при избор на локални пречиствателни станции

В последните години живота в големите градове стана прекалено напрегнат и изпълнен със стрес и все повече български домакинства предпочитат да живеят в малките населени места, в близост до градовете в които работят. Този по – спокоен начин на живот обаче понякога може да създаде проблеми на домакинствата, тъй като в повечето малки или  отдалечени населени места все още липсва изградена канализационна мрежа. Решението в такива случаи е да се закупят и монтират локални пречиствателни станции, които да пречистват отпадъчните води. Локалните пречиствателни съоръжения могат да се използват както от едно или няколко съседни домакинства, така и от малки обществени обекти. Изборът на подходящата пречиствателна станция обаче никак не е лесен, тъй като трябва да се имат някой основни неща предвид преди покупката и монтажа.

Ако имате нужда от локални пречиствателни станции най – важното нещо, което е добре да имате предвид е колко голямо е домакинството ви и горе долу какво количество вода ще потребявате и съответно трябва да се пречиства. Когато закупувате пречиствателни съоръжение задължително се поинтересувайте дали е снабдено с всички необходими елементи за пречистване и притежава ли всички документи и задължителни сертификати. За да сте спокойни, че купувате пречиствателни съоръжения, които ще ви служат добре и ефективно, преди да направите решителната крачка разгледайте предложенията на различните фирми производителки на пречиствателни станции и се запознайте както с цените на които се предлагат, така и с моделите на пречиствателните съоръжения, които предлагат. На коя от многобройните компании ще се доверите в въпрос на ваш личен избор, но нашият съвет е да се обърнете към утвърдени фирми в бранша, които могат да ви предложат най – подходящите за вашето домакинство или обект пречиствателни съоръжения.

Пречиствателни станции, какво трябва да знаем за тях?

Пречиствателните станции – незаменими помощници, с помощта на които ние успяваме да опазим най – голямото си богатство – водата от прекомерно замърсяване. Единствено на безупречната работа на пречиствателните съоръжения ние можем да бъдем по – спокойни за това какъв свят ще оставим за следващите поколения.

Страната ни все още има какво да желае що се отнася до изграждането на пречиствателни станции, тъй като не навсякъде има изградени такива. Все пак в последните години се забелязва повишаване на интереса към тези съоръжения както на държавно и общинско ниво, така и сред обикновените домакинства, особено в районите, където няма изградена канализационна система.

Да разгледате малко по – подробно какво представляват пречиствателните станции и по какъв начин функционират?

Пречиствателните системи или съоръжения обикновено са изградени от пластмасови или бетонни резервоари, през които преминава отпадъчната вода и се пречиства до степен да може да бъде заустена в канализационната мрежа или да бъде излята направо в естествените водоеми. Пречиствателните станции са снабдени с няколко резервоара ( най – често 3 на брой ), където водите преминават поетапно, за да бъдат пречистени. В първия резервоар отпадъчната вода се почиства от едрите частници, които се намират в нея и едва след това тя постъпва във втория резервоар, където чрез процес наречен аерация се отстраняват и невидимите бактериални частици, които се съдържат в нея. В последния етап по пречистването, водите попадат в третия резервоар, където се оставят в покой, за да се отделни утайката, която се намира в тях. Целият този процес се повтаря няколкократно, докато отпадъчните води се пречистят достатъчно, за да могат да бъдат заустени в канализацията или водоемите.

Leave a Reply