Tag archives for езотерика

Наука

Същност на “Теорията на определеността” [Част 2]

Теория на определеността - същност Определеността В теоретичен аспект, като основа на ТО са използвани постановки от теория на информацията, квантовата теория, теорията на относителността, Лоренцовите трансформации за пространството и…
Виж повече
Наука

Какво твърди теорията на определеността? [Част 1]

*Информацията е основа на движението на материята, смисъл и цел, причина и следствие на всички процеси в пространството. *Скоростта на светлината не е горна граница за движението на материята, а…
Виж повече