ПВЦ дограма - енергийна ефективност

Доколко енергоспестяваща е ПВЦ дограмата?

ПВЦ дограмата играе ключова роля в енергийната ефективност. Сградите представляват по-голямата част от емисиите на въглероден диоксид и потреблението на енергия, а жилищните сгради са склонни да използват повече енергия. Усилията за намаляване на потреблението на енергия могат да бъдат мотивирани от екологични и икономически причини. PVC дограмата може да намали сметките за енергия.

Етикет NFRC

Ако искате да закупите прозорци, които са енергийно ефективни, трябва да потърсите етикета NFRC. Тези етикети се издават от правителството и помагат на потребителите да идентифицират продукти, които отговарят на строгите стандарти за енергийна ефективност. Те също така предоставят на потребителите подробна информация, която да им помогне да сравняват и контрастират продукти. Тези етикети имат от три до пет отделни оценки, които ще ви покажат колко добре е изолиран един прозорец.

Етикетът NFRC показва U-фактора на прозореца, който измерва способността му да намалява преноса на топлина. Обикновено колкото по-нисък е U-факторът, толкова по-изолиран е един прозорец. Всъщност прозорците, които използват газ аргон, постигат U-фактор от 0,27 или по-нисък.

Има и други важни фактори, които трябва да се имат предвид при оценката на енергийната ефективност на прозореца. Видимото предаване, което измерва колко светлина може да премине през прозореца, е важно за спестяването на енергия. По-висока стойност показва, че повече естествена светлина ще проникне в стаята. Коефициентът на усилване на слънчевата топлина (SHGC), който измерва колко топлина е позволено да влезе в стаята, е друг важен показател, който трябва да се търси. Ниският SHGC означава, че по-малко топлина може да навлезе в стаята.

ПВЦ дограма - енергийна ефективност

Рейтинг AAMA

За да разберете дали нов пвц прозорец или врата отговарят на строгите стандарти на AAMA, проверете етикета. AAMA-сертифицираните продукти се пускат на пазара с постоянни етикети. Това гарантира, че продуктите отговарят на строгите стандарти за качество и производителност. Ако даден прозорец или врата отговарят на този стандарт, можете да ги купите с увереност.

Прозорците, сертифицирани от AAMA, също имат подходящо покритие. Работната група за сертифициране на трети страни на организацията гарантира, че готовият продукт отговаря на стандартите.

Прозорците с рейтинг AAMA са проектирани да издържат на вятър и водно налягане. Изпитващото налягане винаги е 150% по-високо от проектното налягане. Например, прозорец с производителност 15 трябва да издържа на водно налягане от 2,86 psf при скорост на вятъра от 34 mph. По-високите степени се препоръчват за крайбрежните райони и често се изискват от кодекса.

Избор на енергийно ефективна ПВЦ дограма

Полиуретанова изолационна пяна

Полиуретановата изолационна пяна е най-добрият избор за ПВЦ дограма, тъй като предпазва от водни щети и мухъл. Освен това може да фиксира влажни стени и е лесен за нанасяне. Докато много други изолационни материали като минерална вата и целулоза са склонни да увисват и да се утаяват с течение на времето, полиуретанът има стабилни размери, така че може да се нанася лесно.

Полиуретановите системи в профилите на прозорците могат да помогнат за намаляване на загубата на енергия от обвивката. Те могат да се използват и за направата на прозорци с превъзходни топлинни характеристики. Полиуретановата изолационна пяна помага на сградата да постигне енергийна ефективност и също така намалява въздействието върху околната среда.

Други предимства на пълните с пяна рамки включват по-високи R-стойности от тези на други видове винилови прозорци. В допълнение, пълните с полиуретан рамки и крила предлагат повече изолация. Освен това нискоемисийното стъкло може да отразява топлината обратно към нейния източник. Предлагат се и нискоемисионни покрития, които предлагат персонализирани нива на отразяване и яснота.

Leave a Reply