преводи

Има ли специализация на преводачите и полезна ли е тя

Как мислите, дали може дерматолог да изроди бебе? Може, разбира се, ако няма друг избор. Но е по-добре да не се налага.

Така е и с преводачите. Всеки професионален преводач в определена ситуация би могъл да преведе всичко. Но е по-добре да не му се налага.

Когато ви предстоят преговори

Тогава търсете специалист по консекутивен или симултанен превод. И не защото професионалистът, превеждащ писмено, не владее езика и тематиката. Устният превод изисква опит и допълнителни личностни качества като отлични комуникативни умения, бързина на реакцията, висок самоконтрол, добра концентрация, чувство за хумор, услужлива памет и т. н.

Уточнете предварително дали ви трябва симултанен (едновременно с говорещия) или консекутивен (последователен – говорещият и преводачът се изчакват) превод. Симултанният превод изисква специално техническо оборудване.

Нужен ви е превод и легализация на документи

Това е дейност, която се извършва от специализирани агенции за превод и легализация. Лицензират се  от Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи. Освен че осигуряват превод на документи от заклети преводачи, те следят изискванията на консулските служби на различните страни и международните спогодби и договори. В постоянен контакт са с държавните институции, които извършват заверката на съответните документи.

Писмени преводи

Зад кратичката и ясна фраза се крие невероятно разнообразие от високоспециализирани дейности. Да, все преводи са. Но ако някой ви каже, че с еднаква лекота превежда поезия, техническа и юридическа тематика, или лъже вас, или по-скоро лъже себе си.

Най-общо можем да групираме преводите на художествени и технически или документни. Всяко от направленията има своите специфики и изисквания към познанията, уменията и опита на специалистите. Те са толкова същностни и всеобхватни, че днес едва ли някой може да ги съвместява успешно.

Затова, ако се обърнете към самостоятелно работещ преводач – примерно за финансови документи, той може да ви препрати към колега.  А големите агенции за превод поддържат специализирани екипи от преводачи и редактори за всяка област – финанси и икономика, правна проблематика, медицина и фармация, техника, строителство, електроника и т. н.

Този тип специализация стига дотам, че вече съществуват понятия като „корпоративна терминология“, създават се речници за нея и има екипи, които работят изключително за една или няколко големи корпорации.

Все по-често се използва професионален софтуер, който скъсява времето за работа, повишава качеството и поевтинява преводите. Но той изпълнява само помощна роля, основната работа се извършва от хората.

Специализация според езика

В света съществуват хиляди езици. На някои от тях говорят шепа хора, на други вече не говори никой. Най-често използваните са далеч по-малко. Google Translate превежда от около сто. В България преводите се извършват от и на поне няколко десетки езика.

Разбира се, има преводачи които работят с три и повече езика. Но специализацията е несъмнена. Колкото по-рядък е езикът, толкова по-ценен е специалистът, който го владее, и толкова по-скъпи са неговите услуги.

Специализацията в преводаческите услуги е обективен процес и се случва независимо от нечие желание. Вие можете само да се възползвате от предимствата ѝ, като получавате все по-точни и професионални преводи за все по-кратко време.

 

Leave a Reply