Как да подобрим производителността на бизнеса си

Как да подобрим производителността на бизнеса си?

В съвременния свят, благодарение на интернет и достъпа до информация, конкуренцията в бизнеса е по-сериозна и по-трудно преодолима. За да оцелеят и да постигнат добра печалба, компаниите трябва да намерят начин да подобрят производителността си.  Стъпка към това е следването на определена стратегия за дългосрочен успех, чиито етапи са:

1. Поставяне на ясни цели и приоритети:

Добрият план стои в основата на всеки успех. Ще стигнете до него, само ако имате ясни цели за бизнеса си.  Нека те са конкретни, измерими, постижими за определен отрязък от време. Не говорете с екипа си за „увеличаване на продажбите“, а фокусирайте вниманието им с „Увеличете продажбите с 5%  до Коледа “, например.

Убедете се, че всеки член на екипа разбира целите ви и своята собствена роля в постигането им. Това дава самочувствие на всеки по веригата и ги стимулира да работят по-добре.

След това разпределете практично ресурсите си- персонал, време, средства, технологии.    Последното, което трябва да направите на този етап е да проследявате напредъка и, ако е необходимо, коригирайте.

2. Оптимизиране на работните процеси:

Направете оценка на дейността и начина на работа във фирмата си. Анализирайте всеки етап, елиминирайте ненужните стъпки и направете така, че да се автоматизират повтарящите се задачи, когато е възможно. В крайна сметка установете кои са ненужните стъпки от процеса и ги отстранете.

В тази част от стратегията е важна комуникацията и сътрудничеството с екипа. Работете по тяхното подобряване. – създайте чат групи в социалните мрежи, за да улесните безпроблемното предаване на информация, сътрудничеството и обратната връзка между членовете на екипа.

Задължително определете ролите на хората и техните функции в плана за постигане на крайната цел.

 3.  Създаване на положителна работна среда:

Един от начините да мотивирате служителите си да се раздадат на работа е да им осигурите подкрепяща, позитивна работна среда. Насърчавайте комуникацията с тях, накарайте ги да видят как успехът с крайната цел ще им даде възможност за растеж,  развитие и надграждане . Така ще се чувстват ценени и ще бъдат мотивирани, ангажирани и продуктивни.

Как да подобрим производителността на бизнеса си - екип

4. Инвестиране в обучение и повишаване квалификацията на служители:

Възможността за обучение и повишаване уменията дават възможност на вашите служители да покажат най-високия си потенциал. Добре обучените хора работят по- ефективно, което естествено води до повишена производителност.

5. Делегиране на задълженията:

Нямате нужда от заместници, а разумно делегиране на задачите като успоредно с това осигурите възможност на хората си да взимат независими решения и да поемат отговорност. Този тип овластяване укрепва взаимното доверие и  води не само  до подобрена производителност, но и възможност за раждане на нови, необичайни идеи.

6. Внедряване на  ISO 9001:

Как да подобрим производителността на бизнеса си - ISO

За да получите ISO 9001 сертификат, трябва да сертифицирате бизнеса си,  да преминете одит, който ще доведе до лесно идентифициране и анализиране на пропуските в работния процес, използване на повтарящи се  успешни практики и процеси, задържане и увеличаване на клиентите,  ангажиране на служителите и открояване сред конкуренцията. Това неминуемо ще доведе до разширяване на бизнеса или поне-  подобряване на вече съществуващия.

7. Помощ за екипа да балансира между професията и личния живот:

Тайната на щастието се крие в баланса между професионалния и личния живот. Като работодатели нямате грижа само за себе си, а и за екипа си.  Насърчавайте служителите си да успяват както на работа, така и в личния си живот. Това ги прави не само здрави и щастливи, но и ще доведе до повишаване на концентрацията им в крайната цел, работоспособността и производителността им.

8. Използване на технологии и софтуери:

Прогресът не може да бъде спрян и е глупаво да не ползвате достиженията на новите технологии за неща като автоматизиране на процеси и рационализиране на операциите. Още по-полезни са софтуерите за управление- и на машините, и на връзката с клиенти. Може да използвате дори такива, които ще ви съкратят времето за анализ на данни и така с по-голяма точност ще установите  производителността на екипа си.

Тези няколко стъпки изграждат най-ефективната стратегия по подобряване производителността  на всяко ниво компанията ви. Като естествена последица ще постигнете забележителни резултати и едновременно с това ще се отличите сред цялата маса конкуренти.

Leave a Reply