Отново за рециклирането

Една широкоразпространена мъдрост казва, че сме взели назаем земята от предците ни и трябва да я върнем на децата си. В този смисъл и неспирното замърсяване на околната среда, всеки трезво мислещ човек би се запитал „Какво ще върнем? Остана ли нещо непокварено и недокоснато от „разумния“ човек?“.

Само преди дни беше Глобалният ден за рециклиране, но за разлика от всевъзможни други дни, посеветени на различни каузи или събития, този ден премина в сянката на медийното затъмнение. Безспорно е, че злободневните теми са изключително важни за битието ни сега и утре, но защо пренебрегваме онова, което ще бъде определящо за живота и здравето на онези, които идват след нас?
В България хората обикновено разсъждават, че опазването на околната среда е грижа на държавата и често дори не се замисляме, че със своя пример и начина, по който се отнасяме към средата, в която живеем, ние предопределяме и възпитаваме модел на поведение у децата и младите.
По тази огромна тема в глобален мащаб у нас спорадично се възбуждат дискусии или някакви акции, но истината е, че те траят от ден до пладне.
Наше задължение е да се погрижим за средата, в която живеем. Има простички неща, които бихме могли да направим, за да допринесем за каузата. Носете си торба за пазар например, вместо да генерирате още отпадъци под формата на еднократни торбички.

Не ни е приятно да видим найлонови торбички, окичени по дърветата и разпилени от вятъра по тревните площи. Сърдим се, когато на плажа видим изхвърлени от водата пластмасови отпадъци. Грозно ни е, извръщаме отвратено глави, минавайки покрай (нерегламентирани) сметища.
В цивилизованите държави опадъците се рециклират и този процес започва още вкъщи с разделното събиране. Не търсете оправдания от типа „Защо да събирам отделно, когато после всички болкуци отиват на едно място?“ Истината е, че отпадъците се сепарират в депата. Цената за рециклиране на отпадъци, която днес определяме като висока, утре ще бъде непосилна за нашите наследници.

Бъдете цивилизовани, събирайте отпадъците разделно!

Научете повече за разделното събиране на в сайта на ecopack.bg

Leave a Reply