Как банките разглеждат доходите ни при кандидатстване за кредит?

Потребителите, които се нуждаят от заем са наясно че банките ще ги проучат много внимателно, преди да им дадат парите. Трябва да имате сигурни доходи, това е знак на банката че сте в графата сигурни потребители. Ако банката сметне че не сте достатъчно платежоспособен, тя ще има основание да не ви даде пари назаем. Всеки потребител трябва да прецени сам за себе си, според това какъв анализ ще му направи банката, дали е в състояние да погасява вноските си всеки месец по кредита. Когато потребителите искат големи суми те заявяват максималната граница за размера по кредит. Всяка банка може да ви даде различен отговор в зависимост от вашите изисквания. Лихвите, които банките предлагат са най-различни.

За банката е важно колко вие получавате чисто месечно възнаграждение. Това означава, вашите приходи да бъдат без начислени надбавки, данъци, осигуровки и други такива такси. Ако имате овърдрафт, той също не се изчислява, като най-често неговата стойност е около 5%.

Банката ще изисква от вас да и представите справка за вашите доходи от последните 3 до 6 месеца. Ако вие работите на трудов договор с изпитателен срок, това не е добре за банката. Също ако сте в някакъв неплатен отпуск, банката не гледа с добро око на такива потребители. По същия начин стоят нещата, ако сте на граждански договор някъде. Такива договори обикновено не се подновяват, те спират да функционират след изпълнението на някаква работа. Хората които работят на свободни професии или на свободна практика, са третирани от банките по същия начин, като хора с непостоянни доходи.

Затова преди да теглите  кредит е нужно да премислите много внимателно нещата. Пресметнете дали парите ще ви стигат за изплащане на месечните вноски, ако работите на свободна практика. Помислете и за хипотетичен вариант ако останете без работа. Дали бързо ще си намерите работа на същата заплата. Ако не успеете трябва да имате някакви заделени пари, с които да запълните финансовата дупка.

Източник: https://vsichki-krediti.com

Leave a Reply