Еко опакови в бизнеса – как да ги имплементираме?

Еко опаковки в бизнеса – как да ги имплементираме?

Еко опаковките – тенденция, която нашумя през последните две години, но все още не е
толкова широко приложима в България. Защо? Защото повечето хора, а особено
бизнесите, все още не са разпознали позитивите, които могат да извлекат от
имплементирането на еко опакови в своята практика. Имайки предвид тревожните
темпове, с които замърсяването на околната среда нараства, то е от съществено
значение все повече хора да се запознаят с еко опаковките и да започнат да ги използват.
Ако сте бизнес и се чудите как можете да се възползвате от еко опаковките в практиката
си, то тук може да разберете.

За да можете да извлечете максимални позитиви от еко опаковките, то първо трябва да
разберете тяхната същност. Еко опаковките са тези, които са безопасни за околната
среда, изработени са от рециклирани материали или от растения и могат да се
рециклират, компостират или сами по себе си са биоразградими. Биоразградимите
продукти се разпадат естествено в природата за неопределен срок, докато
компостируемите материали се разграждат за 8-12 седмици в инсталации за
компостиране. Затова и вторите биват по-добрата алтернатива, но която и да изберете – и
двете са стъпка към едно по-зелено и чисто бъдеще!

Търсите биоразградими опаковки? Свържете се с Биопак БГ

След като вече сте запознати базисно с еко опаковките, то е редно да опознаете и
позитивите, които Вашият бизнес може да извлече от тях. Сама по себе си една
компостируема или биоразградима опаковка не е достатъчна, за да донесе позитиви за
бизнеса Ви. Това е първата половина – втората съществена част е дизайнът ѝ. Именно
той ще различи Вашият продукт от останалите и ще предизвика интереса на клиентите
Ви. За всички бизнеси дизайнът на опаковката е от решаващо значение, тъй като именно
той оформя първоначалното взаимодействие на клиента Ви с Вашия продукт. За всички е
ясно, че първото впечатление е от съществено значение за отношението на клиентите
към Вас и последващо за развитие на лоялност. Затова и тук трябва да дадете израз на
идентичността на бранда Ви, да покажете с какво се отличавате . Ето и 3 причини, поради
които трябва да брандирате Вашите еко опаковки:

1. Привличане на повече клиенти – повечето марки вече имат опаковки с определен
отличаващ ги дизайн – това вече е необходимост. Но това, че Вашата е не само с
грабващ дизайн, но и е еко такава, ще подскаже на клиентите Ви, че Вие не просто
търсите печалба, а се стараете да допринесете и към една по-важна и значима
кауза, а именно опазването на околната среда. Чрез дизайна ще успеете да
привлечете обикновени потенциални клиенти, а чрез еко опаковката и такива, които
се припознават с желанието Ви за едно по-зелено бъдеще

2. Повишена разпознаваемост – прилагайки своето лого, цветова палитра и търговска

марка при Вашите еко опаковки, то идентичността на марката Ви става все по-
осезаема. Опаковката трябва да покаже Вашето смело заявление пред клиентите,

че това сте Вие и сте се насочили към една по-зелена идея. Чрез
имплементирането на еко опаковки Вие ще станете още по-разпознаваеми сред
аудиторията Ви, тъй като все още малко бизнеси използват еко опаковки.

3. Информираност – Вашата опаковка е начин и да информирате потребителите за
Вашата компания. Затова е необходимо да проектирате своята зелена опаковка
така, че да носи информацията, която е необходима на клиентите Ви. Тук става
въпрос за телефонен номер, адрес, социални мрежи.
Разбира се, има още много други причини, поради които си заслужава да имплементирате
еко опаковки във Вашия бизнес, но най-важната си остава опазването на околната среда.
Като предприемачи имате важната задача да поемете отговорност и да се ангажирате с

проблема, като по този начин ще мотивирате и Вашите клиенти да се насочат в една по-
зелена посока. Това е една малка крачка в една по-добра посока, но определено е

значима.

Всякакви компостируеми опаковки и съдове за еднократна употреба можете да откриете в
Biopak! Лесно и бързо е – става само с един клик!

Leave a Reply