финанси и план

Финансовото планиране помага да постигнете целите си

Финанси, план, цели

Хенри Форд казва, че пречките са онези страшни неща, които виждате когато свалите поглед от целите си. Да създавате бюджетен план е като да не изпускате топката от поглед. Описвате своите активи, нужди и цели и подбирате финансови инструменти, които ще ви помогнат да постигнете тези цели. Планът обхваща следните три компонента:

Личен профил. Имената и датите на раждане на всеки член на семейството, както и очаквани дати за влизане в колеж, пенсиониране или раждане на дете.

Резюме на финансовото ви състояние. Тук се включват приходите, задълженията, имуществото и ценностите на домакинството. Тук можете да включите също и рискът, който бихте поели, за да постигнете целите си.

Цели. Тук са включени покупка на къща, почивки, спестявания за колеж или за второ жилище.

ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВОТО ПЛАНИРАНЕ

Щом имате ясна визия за това къде се намирате в момента и до къде искате да стигнете, трябва да превърнете своят финансов план в серия от стратегии. Тяхната цел е да ви помогнат да постигнете финансова стабилност в бъдеще и осигуряват превръщането на мечтите ви в реалност.

НАМАЛЕТЕ РАЗХОДИТЕ

За да спестявате, е необходимо да отделяте известна сума от приходите си всеки месец. Ако се придържате към бюджета, няма да ви бъде трудно.

ОТДЕЛЕТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ

Повечето експерти съветват да спестявате на сметка, от която можете да теглите по всяко време в случай, че неочаквано загубите работата си или сте възпрепятствани по някаква причина.

ИЗПРЕВАРВАЙТЕ ИНФЛАЦИЯТА

Трябва да инвестирате достатъчно агресивно, за да изпреварите ефекта на инфлацията в дългосрочен аспект. Например, ако инфлацията е 3% годишно, инвестицията ви трябва да е такава, че да се повиши стойността на парите ви.

НАМАЛЕТЕ ДАНЪЦИТЕ

Както инфлацията, така и данъците намаляват стойността на приходите ви. Поради тази причина е важно да разберете кои инвестиционни средства за какви цели са подходящи. Без значение каква е вашата цел, винаги се старайте да намалите данъците чрез инвестиции, които го позволяват.

РАБОТЕТЕ С ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Ако никога не сте инвестирали сами, може да пожелаете да се насочите към финансов експерт. Поискайте препоръки от приятели, роднини и колеги и открийте някой, който ви вдъхва доверие и бихте споделяли с него финансовите си въпроси.

Leave a Reply