money

Какво е делегиран заем?

Какво представляват делегираните заеми в Италия ( Prestito delega )

В Италия заемите, които се отпускат въз основа на заплатата (дохода), са много популярни и търсени. Накратко дефиницията на такъв тип кредити е:

кредитополучателите се обвързват да предоставят част от техния доход за погасяване на взетия заем, като месечните вноски се изплащат на кредитната институция от работодателя или пенсионно-осигурителния фонд на кредитополучателя.

Този тип кредитиране има две основни форми: прехвърляне на част от заплатата или съответно пенсията или делегиране на плащания. И при двете форми италианското законодателство разпорежда на първо място, че размерът на нетния доход, с който ще се погасява заема, не може да надвишава 20%. При специфични случаи обаче кредитополучателят може да съвмести прехвърлянето на една пета от дохода [IT] заедно с кредит от типа делегиране на плащане и така погасителната му вноска е възможно да достигне до почти половината му доход. Така служителите могат да получат допълнителен заем, добавен към основния върху заплатата им.

Какви видове заеми има в апенинския полуостров?

Според италианските закони и двата типа заеми са със срок до 10 години и се изисква сключването на застраховка в полза на кредитодателя за застрахователни рискове като смърт на кредитополучателя и прекратяване на трудовото правоотношение за работещите (става дума за заемите, отпуснати върху заплата). Основно изискване за двата кредита е кандидатите за заем да са с фиксирано и непрекъснато изплащане на заплатата и да са преминали пробния си период в компанията. В случай че служителят е с фиксиран във времето трудов договор, а не с такъв за неограничено време, то кредитите не могат да надхвърлят като продължителност периода на трудовия договор. Като цяло обаче кандидатите с трудови договори за неограничено време са предпочитани като кредитополучатели.

Кредитирането в двете горепосочени форми отделни специфики за различните предприятия. При частните компании кредитната организация изисква допълнителни гаранции, като: платежоспособност и сигурност на трудовото правоотношение, осигуреност и капацитет на работодателя и т.н. Преди да се предостави заем трябва да бъде предоставена и гаранция под формата на обезщетение, която при прекратяване на трудовото правоотношение например, се изплаща изцяло на фирмата, отпуснала кредита. Причината за такова презастраховане е, че дефакто кредитополучателят е солидарен длъжник на кредитодателя наравно със своя работодател.

За служителите в публични организации в Италия е далеч по-лесен достъпът до заема върху заплата и заема с делегиране на плащане. Обяснението е просто – счита се, че в този случай рискът за кредитодателя е по-малък. В този случай и процедурата по кандидатстването е по-улеснена и се изискват по-малко документи. Затова и от кредити върху заплата заемите автоматично се прехвърлят като кредити върху пенсията след пенсиониране.

Източник: https://www.prestitimycredit.it/

Leave a Reply