ecopack

Разделното събиране на отпадъците е отговорност и грижа за обществото

Знаете ли че:

В Черно море се изсипват по 3 тона отпадъци ежедневно

Завод на Екопак
Депо за сепариране на отпадаци на Екопак

В началото на месец юни ЕКОПАК България проведе специално събитие „По пътя на отпадъците”, с което да запознае българските блогъри със събирането, транспортирането и последващата преработка на отпадъците. В програмата бяха включени работна среща с презентация и посещение на линиите на ЕКОПАК за сепариране на хартия (гара Искър) и за сепариране на стъкло (с. Равно поле), за да се представи целия път на боклука – от първата до последната спирка. Презентацията на фирмата бе посветена на митовете и основните проблеми, свързани с рециклирането у нас.

От страна на домакина присъстваха Михаил Митев – мениджър бизнес развитие на ЕКОПАК България АД, Мариян Райков – ръководител звено дейности с отпадъци в ЕКОПАК България АД и Мариана Петкова – мениджър Връзки с обществеността в ЕКОПАК България АД. Те отговориха на множеството въпроси на аудиторията, което показа, че у нас хората не са запознати с механизмите на обработката на отпадъците.

Като основно притеснение блогърите споделиха твърдението, че разделното събиране на отпадъците у нас е невъзможно и безсмислено, след като боклукът се смесва при събирането му. Това обаче не отговаря на истината, тъй като извозването на разделно събраните отпадъци се извършва от сметосъбиращите фирми, но със специални камиони, с които не може да се товари и общо събрания боклук. Стъклото се събира отделно. Смесването на отпадъците от хартия, пластмаса и метал пък се предполага от двуконтейнерната система, функционираща у нас. Дори и в триконтейнерната система, или трицветна, това смесване не е проблем, след като стъклото е отделено.

Разделното събиране е важно, тъй като този боклук може да се рециклира. Специално по отношение на отпадъците от опаковки производителите са задължени да осигурят преработката им като част от т.нар. „разширена отговорност на производителя”. У нас процентът на рециклиране на такива отпадъци е около 60%. И освен че производителите печелят по този начин от продажбата на вторичната суровина, то и всички ние сме облагодетелствани заради намаленото количество боклуци. А при данни за страната ни от типа на изхвърляни ежедневно почти 3 т отпадъци в Черно море, то грижата за околната среда наистина трябва да се превърне в общ проблем и отговорност, стана ясно по време на събитието, организирано от ЕКОПАК.

 

Leave a Reply