Новите ракети с автофагичен двигател, който ще се тества догодина, създават глобален пазар на стойност стотици милиони долари

Космическите изследвания привличат все повече внимание. Извеждането на ракета в Космоса става все по-евтино. Днешните ракети обаче все още са със същия размер, както през онзи от 50-те години. Това води до създаване на твърде много отпадъци, макар елементите за многократна употреба да са все по-често срещани. В опит да реши проблема с космическите отпадъци правителството на Обединеното кралство обяви, че ще подкрепи разработването на автофагичен ракетен двигател. Това ще бъде ракета, която ще се самоконсумира като гориво.

По-малко тегло, повече космодруми

Този автофагичнен ракетен двигател се изгражда в University of Glasgow. Предимствата му никак не са малко.
На първо място, размерът му може да е по-малък. Докато полезният товар на една ракета е сравнително малък, нейният размер зависи от количеството на горивото в нея. Ако ракетата се самоконсумира, тя може да бъде много по-малка.

Наред с по-малките ракети, британските учени искат да създадат да създадат повече възможности за космическите пристанища, появяващи се в северните райони на Великобритания. Желанието им е породено от факта, че площадките за изстрелване в САЩ и Казахстан са насочени към големи полезни товари и големи ракети.

Второто предимство на един автофагичен двигател е оставянето на по-малко отпадъци. Обикновено части от ракетите се пръскат в океана и се превръщат в боклуци. Ракетите с автофаги няма да кацнат обратно на Земята. Вместо това те ще изгарят, докато се издигат към Космоса.

Д-р Patrick Harkness, един от учените от проекта, обяснява:

„Тялото на хибридна автофагова ракета ще представлява тръба с твърдо гориво, съдържаща течен окислител. Целият възел ще бъде изразходван отдолу нагоре от двигател, който ще изпари тръбата за гориво, ще добави окислителя и ще изгори сместа, за да създаде тяга. Двигателят ще е консумирал цялото тяло на ракетата, докато тя достигне орбита, и ще остане само полезният товар. Това е много по-ефективен процес от сегашния”

Учените вярват, че развитието на британските автофагови ракети би позволило на космическата индустрия на Великобритания да процъфтява. Според техните изчисления, към средата на това десетилетие търсенето на новите изстрелвания може ги увеличи до над 3000 годишно Заражда се глобален пазар на стойност стотици милиони долари. С инвестицията на Defence & Security Accelerator (DASA), която е част от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, разработването на тези автофагови ракети трябва да бъде значително по-бързо. Учените планират да тестват автофагичен двигател през следващата година в новата ракетна лаборатория на Kingston University в Лондон.

Нано сателитите и други по-малки обекти могат да бъдат изстрелвани с помощта на малките ракети с автофагичен двигател

Leave a Reply